Karty bezpeŔnostnřch ˙dajov

VÜetky karty bezpeŔnostnřch ˙dajov boli spracovanÚ v s˙lade s NariadenÝm komisie (E┌) Ŕ. 2016/918, ktorřm sa menÝ a dopň˛a nariadenie Eurˇpskeho parlamentu a Rady (ES) Ŕ. 1907/2006 o registrßcii, hodnotenÝ, autorizßcii a obmedzovanÝ chemickřch lßtok.
V prÝpade, ×e sa po revÝzii zmenila aj klasifikßcia vřrobku alebo je predpoklad, ×e predchßdzaj˙ci variant oznaŔenÚho vřrobku eÜte nie je na trhu vypredanř, s˙ k dispozÝcii obe verzie prÝsluÜnej karty bazpeŔnostnřch ˙dajov.

V prÝpade potreby inřch informßciÝ sa prosÝm obracajte na naÜich obchodnřch zßstupcov.
Kontaktujte nßs na emaile: bkpsk@stonline.sk

Inicißtory

Vřrobok verzia 1.0 verzia 2.0

BUTANOX M-50

KB┌ -

INICI┴TOR 40 (CETOX 20-OE)

KB┌ -

INICI┴TOR P (CETOX 50)

KB┌ -

PE-INICI┴TOR

KB┌ -

Tmely

Vřrobok verzia 1.0 verzia 2.0

CARBON FIBER

KB┌ KB┌

DREVO

KB┌ KB┌

ELASTIK

KB┌ KB┌

ELONG

KB┌ KB┌

FINIŐ ALU

KB┌ KB┌

FINIŐ

KB┌ KB┌

FINIŐ EXTRA LONG

- KB┌

FULL

KB┌ KB┌

GLAS LIGHT

KB┌ KB┌

GLAS

KB┌ KB┌

HOLDER

KB┌ KB┌

INDUSTRIAL

KB┌ KB┌

LAMINO

KB┌ KB┌ -

LAMINO PLUS

KB┌ KB┌

LIGHT

KB┌ KB┌

LONG

KB┌ KB┌

MASTER/MASTER podlahovř

KB┌ KB┌

METALIK

KB┌ KB┌

NOVŢ RAPID

KB┌ KB┌

PLASTER

KB┌ KB┌

PROFI

KB┌ KB┌

RAPID ╚D

KB┌ KB┌

RAPID

KB┌ KB┌

SOFT PLUS

KB┌ KB┌

SUPER PLUS

KB┌ KB┌

SUPER

KB┌ KB┌

TERMOTMEL ALU

KB┌ KB┌

ULTRA

KB┌ KB┌

UNIVERSAL

KB┌ KB┌

VL┴KNO

KB┌ KB┌

PlniŔe a tvrdidla

Vřrobok verzia 1.0 verzia 2.0

PLNI╚ 1K

KB┌ KB┌

PLNI╚ 2K PUR

KB┌ KB┌

PLNI╚ 4:1 MEDIUM

KB┌ KB┌

PLNI╚ 4:1 NORMAL

KB┌ KB┌

PLNI╚ 4:1 PREMIUM

KB┌ KB┌

PLNI╚ 5:1 MEDIUM

KB┌ KB┌

PLNI╚ 5:1 NORMAL

KB┌ KB┌

TVRDIDLO 2K PUR

KB┌ KB┌

TVRDIDLO 1:4 NORMAL

KB┌ KB┌

TVRDIDLO 1:4 PREMIUM

KB┌ KB┌

TVRDIDLO 1:5 MEDIUM

KB┌ KB┌

TVRDIDLO 1:5 NORMAL

KB┌ KB┌

Laky a tvrdidla

Vřrobok verzia 1.0 verzia 2.0

CLEAR COAT ANTI-SCRATCH HS 2:1

KB┌ KB┌

CLEAR COAT HS 2:1

KB┌ KB┌

LAK HS 2:1 SUPER

KB┌ KB┌

LAK HS 3:1 SUPER

KB┌ KB┌

TRANSPARENTNŢ H LAK

KB┌ KB┌

TRANSPARENTNŢ M LAK

KB┌ KB┌

HARDENER ANTI-SCRATCH HS 1:2

KB┌ KB┌

HARDENER HS 1:2

KB┌ KB┌

TVRDIDLO HS 2:1 SUPER

KB┌ KB┌

TVRDIDLO HS 3:1 SUPER

KB┌ KB┌

TVRDIDLO K H LAKU

KB┌ KB┌

TVRDIDLO K M LAKU

KB┌ KB┌

Riedidlß a odmasŁovaŔe

Vřrobok verzia 1.0 verzia 2.0

ANTISIL

KB┌ -

CLEANER

KB┌ KB┌

RIEDIDLO AKRYL┴TOV╔

KB┌ KB┌

RIEDIDLO POLYESTEROV╔

KB┌ KB┌

RIEDIDLO POLYURETANOV╔

KB┌ KB┌

RIEDIDLO PR═STREKOV╔

KB┌ KB┌

RIEDIDLO SUPER

KB┌ KB┌

URŢCH╝OVA╚

KB┌ KB┌

Nßstreky a Üpecißlne nßterovÚ hmoty

Vřrobok verzia 1.0 verzia 2.0

BITUMEN

KB┌ KB┌

ML

KB┌ KB┌

PUR HMOTA 0,85 kg

KB┌ KB┌

PUR HMOTA 310

KB┌ KB┌

PW UBS

KB┌ KB┌

UBS 2v1

KB┌ KB┌

UBS

KB┌ KB┌

Z┴KLAD NA PLASTY

KB┌ KB┌

Spreje

Vřrobok verzia 1.0 verzia 2.0

ALU ZINEK SPRAY

KB┌ KB┌

BEZFAREBNŢ LAK SPRAY

KB┌ KB┌

BITUMEN SPRAY

KB┌ KB┌

╚IERNY MAT SPRAY

KB┌ KB┌

KONTROLN┴ FARBA SPRAY

KB┌ KB┌

ML SPRAY

KB┌ KB┌

PLNI╚ 1K SPRAY

KB┌ KB┌

ST SPRAY

KB┌ KB┌

UBS SPRAY

KB┌ KB┌

Z┴KLAD NA PLASTY SPRAY

KB┌ KB┌

ZINEK SPRAY

KB┌ KB┌

OstatnÚ

Vřrobok verzia 1.0 verzia 2.0

AUTOLESK

KB┌ KB┌

TOPEKOR

KB┌ KB┌

Novinky

ZnaŔka POLYKAR prechßdza v s˙Ŕasnej dobe zßsadnou zmenou a stßva sa hlavnřm produktovřm radom firmy BKP Group a.s. Prichßdza na trh v novom dizajnu loga aj samotnřch obalov.

Katalˇg

Stiahnite si novř katalˇg produktov POLYKAR 2014!
katalog.pdf

Alebo si ho rovno prelistujte:
elektronickß verzia